การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและแผน จึงขอให้หน่วยงานของท่านได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์ม C-RM 4) พร้อมทั้งจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (ตามแบบฟอร์ม ปค.4 และ ปค.5) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ www.plan_cpru.ac.th และดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานเพื่อพิจารณา พร้อมนี้ขอความกรุณาท่านได้จัดส่งข้อมูลไปยังกองนโยบายและแผนภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *