กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิวิถีใหม่ (CPRU New Normal) ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์
คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด

โครงการสำคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

                                            เว็บไซต์และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง