การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผนจัดสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมนา เวลา 09.30 10.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังบรรยาย แนะนำ “ระบบ Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) และระบบ TPMAP Logbook” โดยวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เวลา 10.45 12.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟังบรรยาย แนะนำและสาธิต นวนุรักษ์ : ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการ และให้บริการข้อมูลวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมสัมมนาทำกิจกรรม ระดมความคิด (KM-Knowledge Management) การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 23) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อ
เม็งไธสง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อ
เม็งไธสง รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ – มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *