สรุปประเด็น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563”

สรุปประเด็น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2563”
ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562

ณ สวนสุชาดา การ์เด้นท์ ลอดจ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
……………………………………………………………………………………………………..

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ตามพระราโชบาย ซึ่งเป็นการน้อมนำพระราชดำริภายใต้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงได้จัดทำเป็นโมเดล การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิแบบองค์รวม โดยได้มีประเด็นการพัฒนา ภายใต้โมเดล ABC-6D ประกอบไปด้วย เป็นต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง 6 ด้าน ประกอบไปด้วยด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม เป็นการสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการในการพัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักคือการทำให้จังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองแห่งความสุข ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการระดมสมอง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อสรุปถึงปัญหา และอุปสรรค์ ผลสัมฤทธิ์มนการดำเนินการโครงการ ABC-6D ในปีงบประมาณ
2562 และหาแนวทางในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *