เสวนาแนวทางในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิ

Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 “บัวใหญ่เกมส์” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

3 พ.ย. 62 มรภ.ชัยภูม

Read more