ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ การเขียนโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันที่ 7- 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสระหงส์ 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น M

Download เอกสารประกอบการเข้าอบรม