วิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 29 พฤศจิกายน

Read more

เสวนาแนวทางในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิ

Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more