e-sport CPRU

Share Buttons

ROV ราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการแข่งขัน CPRU E-Sport tournament 2019

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการแข่ง E-Sport ประเภทเกมส์ ROV ทีม 5 คน ภายใต้ชื่อ CPRU E-Sport tournament 2019 โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการจัดการแข่งขัน CPRU E-Sport 2019 ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก นักเรียน นักศึกษา ภายในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 53 ทีม และถือเป็นอีกหนึ่งเวที ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ ได้มีเวทีในการฝึกทักษะการเป็นนักกีฬา E-Sport เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬา E-Sport ระดับอาชีพ สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับโอลิมปิกได้ในอนาคต ซึ่งกีฬา E-Sport ได้ถูกบรรจุให้เป็นการแข่งขันกีฬาในเอเชียนเกมส์ ปี 2018 ที่จัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และเอเชียนเกมส์ครั้งต่อไป ในปี 2022 ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองหางโจว ประเทศจี นอกจากนี้ นักกีฬา E-Sport ยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ได้ฝึกทักษะด้านความคิด การวางแผน การทำงานเป็นทีม และความสามัคคี อีกด้วย “CPRU E-Sport 2019” ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม จาก ผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่
1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สนับสนุนเงินรางวัล
2. บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด สาขาชัยภูมิ สนับสนุนเงินรางวัล
3. ร้านฮิปโป ฟู๊ดแอนดริ้ง เฮาส์ สนับสนุนเงินรางวัล
4. บริษัท วีอาร์ เอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด สนับสนุน กล้อง FUJIFILM INSTAX MINI 8 จำนวน 5 ตัว
5. บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด สนับสนุนการถ่ายทอดสด ตลอดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน ทีมที่ ชื่อทีม ผู้แข่งขันคนที่ 1 ผู้แข่งขันคนที่ 2 ผู้แข่งขันคนที่ 3 ผู้แข่งขันคนที่ 4 ผู้แข่งขันคนที่ 5 ผู้แข่งขันคนที่ 6 ผู้แข่งขันคนที่ 7
ดันดับ 1
36 KKW นาย ณัฐนนท์ เข็มผง นายศุภกิตติ์ ประภากรแก้วรัตน์ ด.ช.ธนภัทร สมทิพย์ ด.ช.บูรพา เอ็นมาก ด.ช.กันตภณ ผวดนอก
ดันดับ 2
51 DeltaA นิธิ หอมวงษ์ ภานุวัฒน์ ทานโชดี กิติพงศ์ สระแก้ว ภาณุ อุตะโว ณัฐพงษ์ นาหร่อง
ดันดับ 3
8 BlazeHope ศรีตะกูล ตระกูลศรี สกุล สุขจิตฐานนท์ จิรกิตติ์ โหน่งบึ้ง ณัฐรัชต์ ตั่นเล่ง ศรัญยู บุญญาพิจิตร ปุญญพัฒน์ บุญศรี
เข้ารอบ 4 ทีม
47 NWปัญญาเป็นแก้วของนรชน นายเรืองศักดิ์ ก้อนเงิน นายสัญญา ขดภูเขียว นายเกียรติภูมิ กุณา นายธนภัทร มลิวรรณ์ นายณัฐพล ฦาชา
เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย 21 Noob Team นายดุสิต คุณล้าน นาย ธีรภัทร ขันแข็ง นาย เอกปรัชญา แพงงาม นายศิริไชยา ป้อมไชยา นายเศรษฐพงศ์ วินานนท์ นายอนาวิล ดีไพร นายอัฑฒฒัย ชมขุนทด
เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย 26 Loss Math Gaming นายเสกสรรค์ ชนะดิษฐ์ นายเกียรติศักดิ์ ชุมเเวงวาปี นายเกียรติศักดิ์ ฝ่ายเป็น นายพชรพล ดงพอง นายธีรยุทธ อำนวยสวัสดิ์ชัย นายโชคชัย พัฒศรี นายคิมหันต์ เหล่วแซง
เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย 40 ThemUnicon นายนพพล คนอุส่า นายกฤษวัฒน์ หารประทุม กิตติศักดิ์ พงษ์จำนงค์ นางสาวพลอยพรรณ นาคากุล ภูริณัฐ พาสกุล
เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย 42 PIGMAJOR เด็กชายชยุต ธนบริรักษ์ เด็กชายสิรภพ ธนบริรักษ์ เด็กชายธีรโชติ หงษ์ทอง เด็กชายธณาณัฐ หาโชค เด็กชายนรากร เหิมเงิน เด็กชายพชร สุขสวัสดิ์ เด็กชายพงษ์ศิริ โชคศิริ
1 Six Six เอี่ยว นายประกร สวาสดี นายปรัชญา ฟุ้งบัณฑิตสกุล นายวัฒนา ขวักเขียว นายวัฒนชัย สุนาอาจ นายภานุวัฒน์ คำแท่ง นายโกศล อัตศรี
2 Mkk วิศรุต ธรรมปัญญา ณัฐพงษ์ บุตรจันทร์ ณัฐวุฒิ บุตรจันทร์ สุทธิศักดิ์ นาทา ณัฐพงษ์ นนทนำ สุรวิทย์​ ประทุมชัย​
3 LFrie [LF] ด.ช.ปฏิภาน ศิริคุณ ด.ช.บวรวิชญ์ คงเหล็ก ด.ช.ภูริณัฐ เเสนขวา ด.ช.กษิดิศ จิตรชัยภูมิ ด.ช.นภัส ทางทอง ด.ช.ธนกฤต แสงสุบิน ด.ช.พงศ์พีระ สิงห์ตุ้ย
4 ไข่ไดโนเสาร์ตากแห้ง นายวิชญะ เหล่าชัย นายคณาธร สุดทอง นายณัฐวุฒิ สาระทัย นายญาณพัฒน์ ชัยณรงค์ นายณฐภัทร อ้นชาลี
5 TitanicGG ภาณุมาศ สุขนิล ณัฐวุฒิ ยงหมื่นวัย ดนุพล เพียกขุนทด รัฐภูมิ ถนอมสัตย์ นัฎฐินันท์ สุวรรณหาญ ชวนการ ทวีลาภ
6 แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ ธนัญชัย. กีบสันเทียะ เจนณรงค์ ดาวละลม อัษฏาวุธ. โพธิ์บุญปลูก วทัญญู. รัตนอุบล กิตติศักดิ์. พิเศษฤทธิ์ เจษฏา ดวงดุ อดิศักดิ์ สมวงค์
7 สหายหน้าจิ๋ม ด.ช.วีรวงศ์ พิทักษาไพศาล ด.ช.กอบเกียรติ บุญครอบ ด.ช.ภาคภูมิ คำบุญเรือง ด.ช.นพรุจ เสาะสาย ด.ช.พลฏกานต์ เดชะบุรัมย์ ด.ช.ณภัทรชนม์ ภูวงศรี ด.ช.ปฐวี จันทร์วิมล
9 HAKI HUKI อดิศักดิ์ วิชัยโย ภานุพงศ์ ลากลาง ธนพล คำภิกุล สุนิธิ อาจไพวัลย์ รัฐศาสตร์ สิงห์วงศ์
10 EX ด.ช. จักรพงศ์ พรมมาก ด.ช.นันทชัย ทองยวง ด.ช. ธนวินท์ ดงมอง ด.ช. ณัฐวุฒิ บุญครอบ ด.ช. ธีรพงศ์ สิงห์โครต ด.ช. นพรัตน์ วงษ์พรม
11 ThaiBanTame วรินทร สะตะ จุลจักร ชัยประสิทธ์ ธนพล ไชยโกฏิ อภิเดช รักษ์มณี รณชัย สู้สึก อธิบดี สังข์สว่าง
12 Dragon Power ด.ช.ศรัณย์ บุญหมั่น ด.ช.กิตติโชค นวลแก้ว ด.ช.กิตติทรัพย์ นวลแก้ว ด.ช.กรณพัฒน์ โพธิ์สันเทียะ ด.ช.อนพัช กิ่งพวง ด.ช.ชยภัทร ดงขาว พิจิตร คำบาง
13 BabyFood ธนกฤติ บุกสันเทียะ กฤษณะ อ่อนละม้าย ธนพัฒน์ บุญปลื้ม สรรค์ศิลป์ชัย จันมา ภูมิพิธิวัฒน์ อักษรน๔ ธนดล ชวดสุวรรณ มิ่งขวัญ โสดาวิชิต
14 BABYMIAY นาย ประสิทธิ์ อาจสุข นาย พีรพล บุดดาซุย นาย. ราชันย์ วงศ์ศักดิ์ นาย วีรพงษ์ ดีด้วยชาติ นาย เอกราช สอนสุภาพ นายจิราวุฒิ แป้นท้วม
15 BoR N X กุลพงษ์ เฟื่องนคร ศุภวิชญ์ โตเหล็ก สมศักดิ์ ทองคำผุย อลงกรณ์ หาญเวช ปิยะนุช หาญเวช
16 Redtail จักรพรรดิ จันทะแจ่ม ธนกร ฝ่ายสัจจา ปิติพงษ์ เหลือมพล ปิยะ สมบัติมี นที โพธิ์ศรี สหทัศน์ กรีดกลาง สุรศักดิ์ ตากิ่มนอก
17 Team Darkness ธันย์ธนัช สุขรัตน์ ธนภณ ชัยเพชร ธนโชติ โบขุนทด กัณภัส แพงจันทัก ชิติพัทธ์ ชินเขว้า
18 Mamy poko นายฉัตรชัย สานสืบพันธุ์ นายเจริญรัตน์ ศรีวิพัฒนฟื นายสรธร ช้างปาน น.ส.อภัญญา เทือกอุดม วัชระนนท์ คณะสุข นายสัญญา ชูยชัย
19 KIMUJI DEADGA ชยานันต์​ เวียงสีมา ชาญชัย วงษ์แพทย์ ต้นตระการ กุลพรม ทรัพย์ตะวัน ชาติศรี ชัยชนะ คนซื่อ ด.ช.ณัฐพนธ์ คำพลกรัง ปิยะภัทร์ พลหินลาด
20 FlareGun นายภาสกร ระดาบุตร นายอาคเนย์ อิ่มคำ นายกาญจนภิเษก รวยดี นายพิพัฒน์ มหามาตย์ นายนิติพงศ์ สู่หญ้านาง
22 Usabai United นาย ชัชรินทร์ อ่อนบัตร นายศรัณย์ภัทร ทวีชาติ นายสรนาถ กรมขุนทด นายวิชญ์เวธน์ รุ่งแสงสว่าง นายศุภชัย นาโหว่ นายนิฐิพงษ์ ขันแก้ว นายอนุศักดิ์ วงษาบุตร
23 อะไรไม่รู้ นายเกียรติศักดิ์ ศรีซุย นายณฐชนนท์ ไชยขาว นายภูวดี สมภา นายอธิวัช วุฒิน้อย นายไกรสร บุตรชาดี นายพิทยา ชุ่มวงษ์ นายเศรษฐพงศ์ เชื้ออาสา
24 HYENA นายเขตตะวัน หัดโนนตุ่น นายนนทกร​ บุญคง​ นายศุภกิจ ดวงหิรัญ นายอนันตชัย วิยะรส เด็กชายเอกวุฒิ สิทธิเวช นายจิรพัฒน์ หมอยาดี เด็กชายธนภัทร ศรืไชย์ยนต์
25 ZEERO ATLUS นายอิทธิพล เนียมไทย นายศิริมงคล ชำนาญไพร นายศุภราช ผิวหนองอ่าง นายพีระพงศ์ มาชัยภูมิ นายณัฐชัย ธงภักดิ์ นายอนุชา บังวิเศษ นายอนาวิล โชคบัณฑิต
27 FAILTOOTS นายธนภัทร บุญเนาว์ นายอาทิตย์ เจียงพุทซา นายธนวัฒน์​ ภูมิเขตต์ นายมิกตินัย เจิญคุณ นายเกษม อาจองค์ เกรียงไกร​ สุประดิษฐ์​ ระสิกา เกตุแก้ว
28 RO89 XXX จิรภัทร ราชบาศรี นายภูชิชย์ คบมิตร บารมี เจียงพุทซา จิตรทิวัส ศรีภูวงษ์ กฤษดา พึ่งไพศาล ขินวัฒน์ สืบแสน อาทิตย์ กำลังเหลือ
29 PE.3 นายจักรภัทร บุญเที่ยง นายสุรศักดิ์ ชำนินอก นายณรงค์ชัย. คูณกลาง นายวัชรากรณ์ ศรีจันทร์ นายกิตติวรา สีน้ำย้อม
30 Phoenix Victory นายอภิสิทธิ์ ขันนอก นายชยานันต์ ตาละบูรณ์ นายภัควัฒน์ ใจเย็น นายกิตตินันท์ เดิมชัยภูมิ นายภูมิภัทร เดยะดี นายหทัยพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์
31 OverLoadS แซมซั่น ศรีรักษ์ นิติวัฒน์ หาญกุดตุ้ม รชตะ กลิ่นสุต เอกกวี กองจันทร์ นพณัฐ มูลลี ดช.นัฎฐินันท์​ สุวรรณ​หาญ​
32 Sanan SaVaii นายเมืองเเมน ทองศรี นายเจตภาณุ ธุรกิจ นายเจตตะวัน เสนคำ นายอภิสิทธิ์ ใจงาม นายเกียรติศักดิ์ นาเขียว นายก่อ ล้ออุทัย นายสิทธิศักดิ์ เเก้วอุดร
33 The Enchanted นายศรัณย์ภัทร ทวีชาติ นายสรนาถ กรมขุนทด นายศราวุธ สูงเดช นายจักรกฤษณ์ เพิ่มยินดี นายอัษฎา ฉลองชัย รัชฌานนท์ เพิ่มไพบูลย์
34 Hello kitty นายภูเบศ เบ้าลี นายธนกร สักขาพรม นายเกียรติศักดิ์ นายณัฐพงษ์ ลครพล นายศิวากร ทรัพย์มา
35 ดิ๊ก_DICK นายสหพันธ์ ซื่อสัตย์ นายนัทภัทร อินมะดัน นายโปรดปราณ บุญเทียม นายทัชชาวิทย์ เถาว์ทิพย์ นายเทียนซื่ิอ ปัญญานันท์
37 GOD LAOW วัชรพล ทิชัย สัญญา จันทร์ปัญญา ชิติภพ บำเหน็จพันธุ์ ศิลปชัย นาไพบูลย์ ดุษฎี ลีสุชสาม ธิบดินทร์ จำนงชอบ พุทธรักษ์ ศรีบุญเรือง
38 Salted mackerel นาย​ธเนศ​ สาระผล นายสราวุธ หลิน นายจิรายุส เพื่อนร่วมจิตร นายนันทวัฒน์ โยนกะโทก นายภัทรพงษ์ มะณีทัพ นายก้องภพ วงวิจิตร พุทธรักษ์ ศรีบุญเรือง
39 S.P.S. นาย นครินทร์ โสภารัตน์ นาย ธีรวัชต์​ ดวงแวว นาย จักรกฤษณะ อ้อมนอก นาย พงษ์ดนัย สิทธิ​โห นาย ศุภเกียรติ หวังล้อมกลาง นาย ชิษณุ อุทัยรัตน์ นายธนกร ไชยนิคม
41 เจ๊อรรถ ผลัด 2 นายกฤษ ดอนดี นายธนากร บัวหอม นายอรรถชัย วิชาธรรม นายพลูชัย ชัยศิริ นายปิยะฉัตร อ่อนชัย ชิษณุพงศ์ ขัดทัศน์ นายนวมินทร์ นวลศิลป์
43 KSE เด็กชายอัศม์เดช บุญนูน เด็กชายอัษฎาวุธ อินยัง เด็กชายเพาเวอร์ ไซ้เฟเล่ เด็กชายกฤษณะ พงษ์ปลัด เด็กชายพชรพล สิริจำรัสสกุล เด็กชายศิริภัทร ดวงสุพันธ์
44 OmlyTime นายพิทักษ์ ประจวบมอญ นาย ชนะพงศ์พันธ์ เเสนลา นาย นภสินธุ์ ผาเเก้ว นาย เทียนชัย ชำนาญ นาย ชนม์ชนก ทับทอง
45 Diamond Thai Land อภิรักษ์​ ทรัพย์เจริญ ศุภกฤต​ สิทธิโอบอ้อม นวพล​ เมธีพัฒนวิวัฒน์ ณัฐพงษ์ บุ้งทอง วริทร นันทบุญมา เทพรัตน์​ โชว์วกุล
46 NW2 ภูมินันท์ ผลานิสงค์ นายกรวิชญ์ ยศรุ่งเรื่อง นายธะนะวัชร พลบัว นางสาวพรพรรณ พลเสน นายณัฐนัย รักษากุล
48 12ท่า๕นาที นายปิยวัฒน์ ประดับวงศ์ นายสุนทร อภิรัตนวงค์ นายจักพันธ์ แวงวัน นายกฤษดา ศรีโญจารย์ นายชัยวัฒน์ ทองจำรูญ นายออดี้ บุญลาน
49 MACHINGTUNG นายเจษฎา​ พับขุนทด นาย​ ภัทรพงศ์​ แซ่ลิ้ม นาย​กษมา​ พรมปัญญา นาย​รัชพล​ ปังคำ นายกรกฎ​ พรหมเวฬุพัฒน์ นายสมัธ พรหม​เ​ว​ฬ​ุ​พัฒน์​
50 DeltaB นาย ธวัชชัย เกิดมงคล นาย วิธวัช จันทราศรี นาย รุ่งโรจน์ พลดงนอก นาย ธนภัทร คงโนนกอก นาย นัคพงศ์ ดอนน้ำขาว นาย สุเมธ แก่นไธสง
52 ¤BABY SHARK¤ นาย นัทธพงศ์ แถววิชา นายโชคทวี คำโหยก น.ส.ยาใจ สีพลเมือง น.ส.ศิริญากรณ์ ทำไหม น.ส.ณัฐวรรณ บุญช่วยชู
53 NP Drack storm นาย ณัฐกิตต์ จำปาคำ นาย ณัฐพล บัวศรี นายธนโชติ ไล้เลิศ นายพุฒิพงษ์ สอดส่องกฤษ นาย ภานุเพชร บุญจันทร์