Share Buttons

บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ /สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับธนาคมารออมสิน จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมีผู้ถิอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้ารับการฝึกอบรม
2. หลักสูตรการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีผู้ถิอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอบ้านเขว้า เข้ารับการฝึกอบรม
3. หลักสูตรการเพาะและแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีผู้ถิอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก อำเภอจัตุรัส และอำเภออำเภอบำเหน็จณรงค์
4. หลักสูตรการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร โดยมีผู้ถ์อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอภูเขียว เข้ารับการฝึกอบรม
5. หลักสูตรการแปรรูปเนื้อหมูเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสาร และอำเภอหนองบัวแดง
ส่งเสริมการตลาดดิจิทัล
.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *