Share Buttons

โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

พื้นที่ดำเนินการ ทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ อำเภอเมือง 5 โรงเรียน และอำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 10 โรงเรียน อำเภอคอนสาร จำนวน 14 โรงเรียน และอำเภอภักดีชุมพล  จำนวน 13 โรงเรียน ดำเนินการตั้งแต่ พ.ค. 62 - มิถุนายน 62

ผลการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน 2562 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

  1. การบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษากระบวนกาชี้แนะการวิจัยเป็นฐาน CCR  และกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
  2. การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลโดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ e-PLC
  3. การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลโดยใช้หลักการ Lesson Study และหลักการการพัฒนาสือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาการเรียนรู้แบบดิจิตอล
  4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักการ Lesson Study

โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *