แหล่งทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ

Share Buttons

แหล่งทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ

งานกิจการนักศึกษา

“1 . กยศ…… เงื่อนไข

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

“2. กรอ…… เงื่อนไข

องทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ซึ่งได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา

“4. ทุนนักกีฬา….. เงื่อนไข

“5. ทุนเรียนดี….. เงื่อนไข

“8. โครงการพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ….. เงื่อนไข

“9. โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด….. เงื่อนไข

“10. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี….. เงื่อนไข

“11. ทุนสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ….. เงื่อนไข

“12. ทุนการศึกษามูลนิธิเปรมติณสูลานนท์….. เงื่อนไข

“13. ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์….. เงื่อนไข

“14. ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ….. เงื่อนไข

“15. ทุนการศึกษาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์….. เงื่อนไข

“16. ทุนการศึกษาโครงการ ว่าที่ครูไทย….. เงื่อนไข

“17. ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษา….. เงื่อนไข

“18. ทุนการศึกษาธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)….. เงื่อนไข

“19. ทุน ม.น.ข…… เงื่อนไข

“20. ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก….. เงื่อนไข

“21. ทุนมูลนิธิเอสซีจี….. เงื่อนไข

“22. ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม….. เงื่อนไข

“24. ทุนการศึกษาสลากกินแบ่งรัฐบาล….. เงื่อนไข

“25. ทุนถวายช้างแดเจ้าพ่อพญาแล….. เงื่อนไข

 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาษา ตามยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *