โครงการ (project) ที่มา ความหมายและความสำคัญ

Share Buttons

โครงการ
คำว่า โครงการ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า project. โครงการ เป็นคำประสม ประกอบด้วยคำว่า โครง ซึ่งหมายถึง ร่างของสิ่งต่าง ๆ ที่คุมกันอยู่เป็นรูป และ การ ซึ่งหมายถึง งาน หรือสิ่งที่ทำ. คำว่า โครงการ หมายถึง งานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจน. โครงการต้องมีผู้รับผิดชอบ บริหารงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้.

โครงการมีหลายระดับ อาจจะเป็นโครงการส่วนตัว เช่น โครงการไปเรียนต่อต่างประเทศ โครงการแต่งงาน โครงการซื้อรถใหม่ เป็นโครงการระดับชุมชน เช่น โครงการอนุรักษ์คลอง โครงการส้วมสุขสันต์. หรือเป็นโครงการระดับประเทศ เช่น โครงการต้นกล้าอาชีพ. โครงกรลดการใช้พลังงานในภาคราชการ.

ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.


โครงการ หมายถึง กระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไปตามลำดับ โดยการทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่นการผลิตสินค้า หรือ ทำงานบริการ โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ในการดำเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ทำการบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า มักจะเรียกว่า โครงงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *