สำรวจความต้องการของคนยากจนเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องการฝึกอบรมและแนวทางอื่นๆในการแก้ไขปัญหาความยากจน

Share Buttons

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 1: ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อกำหนดแผนพัฒนาหมู่บ้านและกลไกแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ 2: ลงพื้นที่ค้นหาคนยากจน รับสมัครเข้าร่วมโครงการและสำรวจความต้องการของคนยากจนเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องการฝึกอบรมและแนวทางอื่นๆในการแก้ไขปัญหาความยากจน

การดำเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อกำหนดแผนพัฒนาหมู่บ้านและกลไกแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในหมู่บ้าน ร้อยละของกรรมการหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการกำหนดกลไกพัฒนาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ๑๐ หมู่บ้าน ลงพื้นที่ค้นหาคนยากจนและสำรวจความต้องการของคนยากจนเกี่ยวกับแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอเมืองชัยภูมิ ๑๐ หมู่บ้าน คัดเลือกคนยากจนที่สมัครใจและเต็มใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ๒๑๐ คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *