โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ )

Share Buttons

โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
กิจกรรมฉีกวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขจรจัด

3 พฤษภาคม 2562

โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจออกรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ร่วมกันในการแก้ปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคสุนัขในคนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านการศึกษาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์วัดลำพูนรัชกาลที่ 10 เกิดการพัฒนาท้องถิ่นแบบมุ่งเป้าด้วยโครงการจิตอาสาของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งมีทั้งการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสุนัขและแมว และให้บริการทำหมันสุนัข แมว ฟรี โดยเจ้าของสุนัข แมว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ และตามหมู่บ้านรอบ ๆ มหาวิทลัยราชภัฎชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *