รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 61 – มี.ค. 62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Share Buttons

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 61 – มี.ค. 62)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรอบแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน  ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 158 โครงการ  กำลังดำเนินการ 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.59 ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.81 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.23

Download รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *