รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำหรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561

Share Buttons

บัณฑิตที่ได้งานทำหรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี
ประจำปี พ.ศ. 2561

 Download รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ที่ คณะ ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

(คน)

ได้งานทำหรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี

(ร้อยละ)

1 ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 127 89.76
2 ครุศาสตร์ 1,066 79.36
3 บริหารธุรกิจ 296 66.89
4 รัฐศาสตร์ 741 56.41
5 พยาบาลศาสตร์ 153 62.75
6 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 34 76.47
รวม 2,417 70.25

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *