ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

Share Buttons

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระบบนิเวศธรรมชาติ การดำเนินการกิจกรรมโครงการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ ด้วยการสร้างจิตสำนึกแก่มนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ทั้งในบ้านเรือนของตัวเอง และภายนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สถานที่ทำงาน หรือที่สาธารณะอื่น ๆ ให้รู้จักทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะให้เป็นที่เป็นทาง ไม่มักง่ายทิ้งขยะเกลื่อนกลาด  สร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4  ชุมชน  ต.ห้วยต้อน อำเภอเมือง ต.ห้วยยาง อำเภอคอนสาร ต.ช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ ต.เจียงทอง อำเภอภักดีชุมพล  จำนวน 1,000 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *