การดำเนินงานโครงการฝายมีชีวิต

Share Buttons

โครงการฝายมีชีวิต เป็นการสร้างความชุ่มชื้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร คืนความอุดมสมบูรณ์ และทำให้เกิดความหลากหลายด้านชีวภาพแก่สังคมของพืชและสัตว์ ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน  การสร้างฝายมีชีวิต หัวใจสำคัญ คือองค์ความรู้ทางธรรมชาติ ที่จะต้องเข้าใจดิน เข้าใจน้ำ และเข้าใจป่า ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติที่ช่วยพยุง หรือสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ “เข้าใจธรรมชาติ และเห็นใจระบบนิเวศ” ไม่นำสิ่งแปลกปลอมมาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก ตะปู แต่จะใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น  ไม้ไผ่ ทราย เชือก เหล่านี้เป็นส่วนหลักในการสร้างฝายให้มีชีวิต แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ จิตวิญญาณของชาวบ้าน หรือชุมชนที่จะต้องให้กับฝายมีชีวิต คือความผูกพันต่อฝายน้ำแห่งนี้ การดำเนินการกิจกรรมโครงการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นๆ โดยการร่วมแรง ร่วมใจ ในการก่อสร้างของคนในชุมชนเอง ที่จะต้องมองเห็นประโยชน์จากการเกิดขึ้นของฝายน้ำ เข้าใจวัตถุประสงค์ และปลายทางในการร่วมกัน ที่ต้องมีชีวิตผูกพัน เอื้ออาทรกับฝายน้ำแห่งชีวิตนี้ จนเกิดระบบการเกื้อกูล พึ่งพาอย่างไม่สิ้นสุดบนพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 ตำบล จำนวน ๒,๐๐๐ คน 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *