การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ 18 มี.ค. 62

Share Buttons

การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วันจันทร์ที่ 18 เดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 6205 เวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมโดยผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอการดำเนินโครงการทั้ง 13 โครงการดังนี้

การประชุมสรุปให้มีการปรับกิจกรรมบางกิจกรรมเพื่อบูรณาการกับโครงการต่างๆ ภายใต้รูปการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ   ABC-6D (Area Based Community Collaboration) โดยใช้แบบฟร์อมรายงานผลการดำเนินงานระดับกิจกรรม 
และนำเสนอปฏิทินการลงพื้นที่ในแต่ละกิจกรรม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *