MOU อำเภอคอนสวรรค์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 15 ก.พ. 62

Share Buttons


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในจังหวัดชัยภูมิ (ABC-6D) ระหว่าง อำเภอคอนสวรรค์ โดยนายยุทธชัย สายคำมี นายอําเภอคอนสวรรค์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมพันธุ์ทอง อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ในการดำเนินงาน แบบมุ่งเป้าสร้าง Area Base Collaboration : ABC – 6D โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิง พื้นที่ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

รวม ชาย หญิง
คอนสวรรค์      53,974      26,713      27,261
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์          4,455          2,110          2,345
นอกเขตเทศบาล        49,519        24,603        24,916

ข้อมูล ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ 
– ประชากร ตามช่วงอายุ
– จำนวนโรงเรียน
– จำนวนนักเรียน
– ศาสนา
– ประชากร-จนท.การแพทย์
– ข้าว
– สัตว์บก
– สถานประกอบการ
– ไฟฟ้า
– รายรับ-รายจ่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *