พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างจังหวัดชัยภูมิ

Share Buttons

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างจังหวัดชัยภูมิ โดยนาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. – 10.30 น. ณ ห้อง ประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
การร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนาจังหวัด ชัยภูมิให้การจัดการพื้นที่แบบองค์รวม สร้าง Area Base Collaboration : ABC – 6D โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิง พื้นที่ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 


รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ในอนาคต ดังสโลแกนที่ว่า สร้าง Smart People ให้กับ Chaiyaphum Smart city เพื่อสนับสนุนจังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ตามนโยบายของท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดชัยภูมิ และตรงตามยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือแบบมุ่งเป้า ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่สาคัญ
#CPRU Mind is one (ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว)
#CPRU Knowledge for all (ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน)
#We  Chaiyaphum (เรารักชัยภูมิ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *