แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ (KPI ABC-6D)

Share Buttons
  1. แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในท้องถิ่นชัยภูมิ
    กรุณาส่ง แบบฟร์อม KPI โครงการ ABC-6D
    ภายในวัน พฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น
    mail : plan_cpru@hotmail.com
  2. ข้อมูลประกอบ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา (บทที่-4-)

การเชื่อมโยง ABC ระดับ กิจกรรม

สรุปงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด 13 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *