2 : สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า

2 : สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า