ธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Share Buttons


ธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร มี 2 แถบสีเท่าๆ กัน โดยให้แถบสีเหลืองอยู่ด้านบน และแถบสีฟ้าอ่อนอยู่ด้านล่าง ตรงกลางมีตราประจำมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งสองด้าน