ติดต่อเรา

Share Buttons

ติดต่อเรา

OUR LOCATION

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น M 167 หมู่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

  •  Monday – Friday, 8.30 am to 16.30pm
  •  044-815111 ต่อ 104 Fax 044-815130
  •  plan_cpru@hotmail.com