ตรวจสอบเว็บ (หรือไฟล์ที่อันตราย)

Share Buttons
https://www.virustotal.com/#/home/url

วิเคราะห์ไฟล์และ URL ที่น่าสงสัยเพื่อตรวจจับประเภทของมัลแวร์โดยอัตโนมัติแชร์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต