อำเภอภักดีชุมพล

Share Buttons

ขอบเขตการปกครอง

อ.ภักดีชุมพล ประชากร 31,028 คน  ข้อมูลโดยละเอียด


อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
อ.ภักดีชุมพล 4 47

อ.ภักดีชุมพล


ตำบล หมู่บ้าน
ต.บ้านเจียง 11
ต.วังทอง 13
ต.เจาทอง 14
ต.แหลมทอง 9